Szkolenia BHP - dla kogo

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy przed zatrudnieniem pracownika jest przeprowadzenie szkolenia BHP. Ten mało przyjemny obowiązek regulowany jest przepisami kodeksu pracy, dlatego każdy pracodawca dopełnia wszelkich starań, aby był on szczegółowo dopełniony. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa szkolenia BHP przeprowadzone są przez różne osoby. Mogą być pracownikami danej firmy lub osobami z zewnątrz wykonującymi zlecenie. Jedno jest pewne, musi to być osoba posiadająca odpowiednie szkolenie lub kurs.

Jaką rolę pełni BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest działem kodeksu pracy określającym szczegółowo zasady wykonywania pracy w sposób bezpieczny, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej higieny. Regularny nadzór nad respektowaniem tych przepisów zapobiega wypadkom w pracy, ratując życie i zdrowie pracowników. Nie ma przedsiębiorstwa, które na przestrzeni lat nie zanotowałoby jakiegoś wypadku, z udziałem pracownika, w trakcie wykonywanej pracy. Konsekwencje prawne z tym związane nie tylko dotykają pracodawcę. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, że pracownik nie może powrócić do pracy zawodowej. Najważniejsze szkolenia BHP, organizowane dla pracowników to szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe. Są one przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie.

Kto może zostać pracownikiem służby BHP

Do pełnienia funkcji związanej z BHP w przedsiębiorstwie, niezbędne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. Kwestia ta jest również uregulowana odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów. Najniższe kryterium pozwalający na pracę w służbie bezpieczeństwa jest zdobycie tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejne awanse na ścieżce do inspektora czy specjalisty związane są ze zdobyciem odpowiednich studiów i/lub odpowiednio długiego stażu w tym zawodzie. Firmy coraz częściej korzystają z możliwości outsourcingu specjalistów w dziedzinie BHP. Dzięki odpowiednim szkoleniom można zdobyć dodatkowy, ciekawy zawód inspektora BHP, tworząc jednocześnie dodatkowe źródło dochodu.

Rodzaje szkoleń

Podstawowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą pracowników z najniższych szczebli. Przedsiębiorstwa zatrudniające specjalistów, jak np. w branży budowlanej, potrzebują szkoleń bardziej profesjonalnych. Przykładem takiego szkolenia jest szkolenie okresowe dla pracowników techniczno-inżynieryjnych. Można je znaleźć w ofercie Centrum Perspektyw Elpax w Bytomiu. Inne grupy pracowników, które wymagają specjalistycznego szkolenia to:- pracownicy administracyjno – biurowi,- robotnicy,- inspektorzy BHP,- pracodawcy i kadra kierownicza,- pracownicy służby bezpieczeństwa. Każda z powyższych grup na określony zakres szkolenia oraz czas, w jakim wymagane jest odświeżenie wiedzy.

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *