Jak wprowadzić automatyzację transportu wewnętrznego w firmie

Jednym z najważniejszych elementów dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest dobrze zorganizowany transport wewnętrzny. Jest on sprawą priorytetową ze względu na specyfikę nowoczesnego przemysłu – konieczność stałego podnoszenia wydajności i poprawy zdolności operacyjnych. Usprawnianie procesów wewnętrznych, w tym między innymi poprzez automatyzację transportu, wpływa korzystnie na rentowność i konkurencyjność firmy, a także poprawia warunki pracy i ogranicza potencjalnie niebezpieczne sytuacje związane z wypadkami i incydentami w zakresie BHP.

Ocena transportu wewnętrznego – na co zwrócić uwagę

Należy przeanalizować wybraną przez firmę strategię i zastanowić się, czy została ona wdrożona w oparciu o rzetelne analizy finansowe. W kwestii finansów warto również przyjrzeć się kosztom obsługi wewnętrznej i serwisowania sprzętu. Niezbędna jest ocena efektywności, częstotliwości występowania potencjalnych awarii, a także wpływu transportu wewnętrznego na ogólną wydajność firmy. Przestudiowania wymaga również system rozliczeń i poziom elastyczności, jaki zapewnia transport wewnętrzny.

Jak wprowadzić automatyzację transportu wewnętrznego w firmie

Jednym z podstawowych działań, przekładających się na większą płynność procesów logistycznych, jest identyfikacja zbędnych operacji – np. kursów bez ładunku, a także łączenie pomniejszych transportów. Tabor powinien być dopasowany do potrzeb firmy, a poszczególne zadania przypisywane zasobom – precyzyjnie określone. Pozwala to na późniejszy monitoring jakości działania tych elementów, a w razie potrzeby wdrożenie niezbędnych usprawnień.
Czynnikiem, który ma negatywny wpływ na dostępność transportu wewnętrznego, są usterki i awarie, dlatego skuteczna optymalizacja wymaga regularniej kontroli stanu technicznego sprzętu – poprzez system rejestracji parametrów pracy i odpowiednią raportowość – pozwoli to nie tylko na zwiększenie dyspozycyjności, ale także na ograniczenie nieplanowanych wydatków związanych z serwisowaniem.
Niebagatelny wpływ na sprawne działanie transportu wewnętrznego ma obsługa – należy postawić na pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, a wprowadzony system rozliczeń powinien odnosić się do jasno zdefiniowanych efektów, a nie samego czasu pracy.

Entra Group

Współpracując z Entra Group, Twoja firma zyskuje merytoryczną pomoc w automatyzacji transportu wewnętrznego. Model by Entra zakłada działania w czterech etapach – audyt, wdrożenie i budowa kompetencji, doskonalenie i integracja oraz przemysł 4.0. Program ten pozwala na zdiagnozowanie występujących problemów i ich skuteczne rozwiązanie – dzięki optymalizacji, rozwojowi procesów zarządzania i wdrożeniu zautomatyzowanych systemów transportowych i informatycznych.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: http://entra-group.eu/oferta/model-by-entra/optymalny-transport-wewnetrzny/

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *