Skuteczne ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to szczególny charakter ubezpieczeń funkcjonujących w Polsce od dawna, bo już od XIX wieku. Są obecnie najbardziej powszechnym produktem ubezpieczeniowym. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki nim można się przygotować na wypadki losowe, których nie sposób przewidzieć.

Podstawowy zakres ubezpieczeń

Ubezpieczenia majątkowe gwarantują pokrycie strat lub zniszczenia mienia w sytuacjach takich jak pożar, zalanie, przepięcie elektryczne czy uderzenie pioruna. Dzięki nim można przywrócić stan sprzed wystąpienia problemu. W związku z tym ubezpieczeniem można objąć dom lub mieszkanie wraz z przyległymi lokalami, jak na przykład piwnicą lub strychem. Ubezpieczenie może objąć również elementy wykończeniowe, czyli okna, drzwi, instalacje, jak również wbudowane meble oraz elementy szklane.

Rozszerzenia umowy

Umowy ubezpieczeń majątkowych przewidują możliwość rozszerzenia ochrony na mienie ruchome. W zakres ubezpieczenia mogą więc wchodzić cenne ruchomości — także znajdujące się w wynajmowanej nieruchomości. Rozszerzenia ubezpieczenia mogą dotyczyć kradzieży z włamaniem, a także odpowiedzialności cywilnej. Ta ostatnia opcja jest istotna z punktu widzenia możliwości wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Typowym przykładem jest tu zalanie, które może być następstwem trudnej do przewidzenia awarii instalacji w mieszkaniu. Inne przypadki to szkody spowodowane przez dzieci oraz zwierzęta domowe.

Wysokość składki

Należy zwrócić uwagę, że składka ubezpieczenia majątkowego jest uzależniona od wielu czynników. Wśród nich trzeba wymienić wartość nieruchomości oraz jej metraż. Bardzo istotna jest także lokalizacja mieszkania, w tym zajmowane piętro oraz rodzaj budynku. Oddzielną kwestią są zabezpieczenia obecne w domu, takie jak wzmocnione drzwi, alarm oraz zamki z potwierdzonym atestem antywłamaniowym. Ważny jest wybrany wariant zakresu ubezpieczeniowego oraz suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności przyjęta przez firmę ubezpieczeniową. To wszystko ma znaczenie podczas obliczania wartości odszkodowania.

Wypłata odszkodowania

Zazwyczaj wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od wartości rzeczywistej nieruchomości. Ubezpieczyciel określa koszty naprawy, stopień zużycia i amortyzacji mienia. Jeśli wariant ubezpieczenia przyjmuje wartość odtworzeniową, amortyzacja nie jest uwzględniana, lecz wysokość odszkodowania zależy od kosztu doprowadzenia mienia do stanu sprzed szkody. Jeżeli natomiast mienie zostało całkowicie zniszczone, odszkodowanie będzie wtedy odpowiadało wartości zakupu nowej nieruchomości o zbliżonych parametrach.

Profesjonalna pomoc

Mnogość dostępnych ofert powoduje, że dobór najlepszego ubezpieczenia majątkowego nie jest łatwy. Może w tym skutecznie pomóc wyspecjalizowana firma, taka jak agencja ubezpieczeń Ama Consulting. Jest to firma z wieloletnim doświadczeniem posiadająca wysoką i stabilną pozycję w Warszawie. Świadczone usługi pozwalają na wybór najkorzystniejszego ubezpieczenia majątkowego, zarówno pod względem zakresu, jak i ponoszonych kosztów. Pamiętajmy, że właściwie dobrane ubezpieczenia majątkowe dają nie tylko poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim szybką pomoc w kryzysowych sytuacjach. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do fachowców.

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *