Jak uzyskać dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności to pierwszy i najłatwiejszy krok do tego, aby stać się przedsiębiorcą. Cała reszta wymaga dokładnego przeanalizowania i znalezienia rozwiązań, które pomogą rozwinąć biznes i utrzymać się na rynku. Do tego mogą być bardzo przydatne dodatkowe fundusze, które można pozyskać z urzędu pracy, banku lub z Unii Europejskiej. Kto może się starać o unijne dofinansowanie i co będzie potrzebne do ich uzyskania?

Dotacje unijne dla firm – co warto o nich wiedzieć

Im więcej nowopowstałych firm, tym silniejsza gospodarka państwa. Dlatego też można liczyć na wsparcie finansowe przy ich powstawaniu i rozwoju. Jednym z rozwiązań są dotacje dla nowych firm z UE. Projekty dofinansowania są różne i mogą dotyczyć:

  • Rozpoczęcia własnego biznesu
  • Rozwoju działalności dla niepracujących kobiet
  • Rozwoju działalności dla osób z niepełnosprawnościami

Aby móc je pozyskać, wystarczy spełnić odpowiednie kryteria, złożyć wniosek oraz sporządzić szczegółowy biznesplan. Każdy projekt dofinansowania ma jasno określony cel, poziom, a także wymagania, w jaki sposób należy te środki wykorzystać. Dlatego przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że ten wybrany jest właściwy, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

Biznesplan – główny czynnik decydujący o dotacji

Oprócz wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego, potrzebny będzie również dobry biznesplan. Powinien on zawierać przemyślany i precyzyjny opis inwestycji, ponieważ na tej podstawie zostanie oceniony pomysł na biznes i szanse na jego powodzenie. Najbardziej wartościowe w takim dokumencie będą prognozy rynkowe i analizy, zwłaszcza przewidywalnych zysków. Przygotowanie biznes planu przydaje się nie tylko do ubiegania się o dotacje. Będzie on również wymagany w przypadku starania się w banku o kredyt, w ramach którego będzie można rozwinąć firmę. Skrupulatny i pozbawiony braków formalnych biznesplan kredyt taki pozwoli uzyskać. Dlatego przygotowując go, warto wesprzeć się doświadczeniem specjalistów z zakresu ekonomii, prawa i finansów, aby spełniał on wszelkie wymagania i pomógł uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *